ABONE İŞLEMLERİ

TÜKETİCİ LEHİNE SİGORTA

• Sertifika sahibi firma, iç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin SERHATGAZ’da onaylanmasından sonra sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini müşteri veya yetkili temsilcisi lehine sigortalatır ve bununla ilgili sigorta poliçesi SERHATGAZ’a teslim ettikten sonra iç tesisatın yapımına başlayabilir.  Doğal gaz kullanıcılarını korumak için zorunlu tutulan sigortanın;
• İç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında sigorta ettirenin (sertifika sahibi firma) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları,
• İç tesisatın devreye alınması tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılanç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları,
• Sigorta ettirenin, sigorta konusu iç tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (deprem, heyelan, iç tesisat yapım/dönüşüm faaliyetinden kaynaklanmayan yangın gibi doğal afetler; savaş ve terör gibi sosyal olaylar ve iç tesisat yapım/dönüşüm mahalline erişime izin verilmemesi gibi mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını, sözleşme bedeline kadar teminat altına alması zorunludur.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.