ABONE İŞLEMLERİ

DOĞALGAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Sertifikalı tesisatçı firma tarafından sunulan projenizin SERHATGAZ'dan onay aldığı bildirildiğinde SERHATGAZ ile “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” yapmanız gerekmektedir. “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” için gereken evrakları gaz açılışı esnasında SERHATGAZ personeline teslim etmeniz ve “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi”ni imzalamak için adreste bulunmanız gerekmektedir. Sözleşmeyi doğalgazı kullanacak kişinin imzalamsı gerektiğini unutmayın.

Sözleşme İçin Gereken Evraklar

Bireysel kullanım için;

 1. Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi.
 2. Sözleşme yapacağı adrese ait ikametgah.
 3. Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası.
 4. Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname.
 5. Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

Merkezi Kullanım için;

 1. Sözleşmenin apartman yöneticisi tarafından yapılması halinde, apartman karar defteri, kaşesi ve kimlik fotokopisi istenir.
 2. Sözleşmenin yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından yapılması durumunda yetkili kılındığına dair apartman kararı, kaşe, kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası
 3. Sözleşmenin yönetici ve bina dışından üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde noterden vekaletname, kaşe, kimlik fotokopisi.
 4. Güvence Bedeli.

Ticari kuruluşlar için gerekli evraklar;

 • Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi.
 • Vergi levhası, yetki belgesi.
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası.
 • İmza sirküleri ve kaşe.
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname.
 • Güvence Bedeli.
Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.