HAKKIMIZDA

KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Yalnızca doğal gaz tedariki için SERHATGAZ  ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri sırasında sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, doğal gaz piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Veri Saklama ve Veri Güvenliği
Kişisel verileriniz, mevzuattaki süreler ile uyumlu şekilde ve veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Veri Paylaşımı 
Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve kanunen bilgi istemeye yetkili resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin, SERHATGAZ ile ve bunun yanı sıra faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya yazılı izniniz veya elektronik ortamda vereceğiniz rızanız aranacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar  
KVKK hükümleri uyarınca SERHATGAZ’a / Veri Sorumlularına başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

1. Aydınlatma Metnini buradan indirebilirsiniz.

2. KVKK Açık Rıza Metnini buradan indirebilirsiniz.

3. Çalışan Aydınlatma Metnini buradan indirebilirsiniz.

4. KVKK Politikasını buradan indirebilirsiniz.

5. KVKK Verileri Saklama ve İmha Politikasını buradan indirebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunui buradan indirebilirsiniz.

 

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.