MÜŞTERİ HİZMETLERİ

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 65.maddesine göre; dağıtım şirketleri tarafından, yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kaydedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yükselişleri ve sayaçlara yapılabilecek müdahaleler ile saha incelemesi yapılması gereken yerleri tespit edecek donanım ve yazılımları içerecek ve aynı zamanda şehir şebeke planına göre kritik kabul edilen noktalara uzaktan kumanda etme imkanı verecek şekilde bir sevkiyat kontrol sistemi kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda; dağıtım şirketleri, sevkiyat kontrol merkezinin verilerine bağlı olarak ortaya çıkan mevsimsel değişikliklere göre doğal gaz programlamasını yaparak ve sistem dengelemesini sağlayacaklardır

 

Bu düzenleme doğrultusunda SERHATGAZ olarak; güvenli, şeffaf, yenilikçi ve kaliteli işletmecilik anlayışının bir gereği olarak mülkiyetimizde bulunan tüm şehir giriş istasyonları ile büyük sanayi ve ticari tüketicilerin kendi istasyonlarındaki tüm teknik ve fiziki verileri (ölçüm miktarı, basınç, sıcaklık vb) anlık olarak hem SERHATGAZ olarak kendimizin hem bu kapsamdaki tüketicilerin hem de ilgili kamu kurumlarının anlık izlemesine olanak sağlayacak olan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemini kurmuş bulunmaktayız.

 

Bilindiği üzere; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 66.maddesinde; serbest tüketicilerin, dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme imkanlarını dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis edeceğini ve tesis edilen bu sistemlerin işletiminin dağıtım şirketinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları serbest tüketiciler tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda;  mevcut veya sisteme yeni dahil olacak olan tüm serbest tüketicilerin kurulmuş olan SCADA sistemine entegrasyonu için gerekli teknik alt yapı şirketimiz tarafından belirlemiş olan teknik şartnameler dahilinde tesis edilecektir. 

Sevkiyat Kontrol Merkezi Sistemine Abone Girişi

 

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.