HAKKIMIZDA

ÇEVRE VE BİZ

SERHAT GAZ sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için hizmetlerini gerçekleştirirken;

• Yürüttüğü tüm hizmetlerde, gelişen teknolojik yöntemlerden ve ilgili mevzuattan yararlanmayı,
• Müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüd eden çalışma ilkelerini esas alarak müşteri odaklılığı ilke edinmeyi
• Tüm olumsuz çevre etkilerinin önlenmesi,çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynak kullanımını en az seviyede tutulması yönünde gerekli tedbirleri almayı,
• İş sağlığı ve güvenliği için uygun çalışma ortamının yaratılmasını ve iş kazalarının oluşmasını önlemek veya faaliyetlerin minimum risk altında yapılandırılmasını sağlamayı,
• Çalışanların bu konulardaki bilincini geliştirerek, katılımını sağlamayı,
• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamayı,
• Çalışanların katılımını sağlayarak çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer gerekliliklere uymayı, ISO 9001:2015-ISO 14001:2015 ve OHSAS gerekliliklerini yerine getirerek tüm sistemler için performans artırıcı çalışmalar yapmayı,

taahhüd etmektedir.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.