ABONE İŞLEMLERİ

GEREKLİ BELGELER

• Apartman Yönetim Kurulu Kararı (% 51 Çoğunluk Kararı)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Yönetici veya Vekilinin)
• Yapı Ruhsatı veya Toplam Kullanım Alanı’nı gösterir Resmi Belge
• Elektrik veya Su Faturası veya Fotokopisi
• Tapu Fotokopisi (Bireysel Sistemlerde)

Ticari kuruluşlar ek olarak;
• Vergi Levhası
• Ticaret Sicil Numarası
• Tapu Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi
• Merkezi Sistem Abonelikleri’nde; apartman yönetimi olarak, her bağımsız birim için mülk sahibinin sorumlu olduğu “Abone Bağlantı Bedeli”nin yatırılması gerekmektedir.
• Merkezi Sistem Abonelikleri’nde, hesaplanan Abone Bağlantı Bedeli’nin tamamının ödenmesi gerekmektedir. 
• Bireysel Sistemlerde % 51 çoğunluk kararının alınması şartıyla tek kişi dahi olsa doğal gaz müracaatı yapılabilinir.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.