ABONE İŞLEMLERİ

TESİSAT YAPIMI VE KONTROLÜ

• Sertifikalı firma, tesisatı SERHATGAZ tarafından onaylanan bir projeye uygun olarak yapmalı ve onaylanan projenin bir nüshasını da ABONEYE teslim etmelidir.
• Doğal gaz kullanacak gerçek veya tüzel kişi, tesisatın yetkili firma 
elemanlarınca  yapılıp yapılmadığını, SERHATGAZ tarafından verilen kimlik kartlarından kontrol etmelidir.
• Tesisatın yapımı tamamlandığında sertifikalı firma, tesisatın ‘Yapım Uygunluk Kontrolü’ ve onayı için SERHATGAZ’dan ‘Muayene Tarihi’ randevusu almalıdır.
• Doğal gaz tesisatının kontrolü neticesinde herhangi bir eksiklik ve problem yoksa tesisat SERHATGAZ tarafından onaylanarak, kullanıcıya ‘Abonelik Bilgi Formu’ verilir.
• Doğal gazı kullanacak gerçek veya tüzel kişinin Abonelik Bilgi Formu’nda belirtilen belgelerle birlikte SERHATGAZ’a ‘Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak ve ‘Güvence Bedeli’ni ödemek üzere başvurması gerekir.

Abonelik İşlemleri

• SERHATGAZ tarafından Doğal Gaz Tesisatı’nın kontrolü neticesinde herhangi bir eksiklik ve problem yoksa tesisat onaylanarak kullanıcıya abonelik işlemlerini başlatması için “Abonelik Bilgi Formu” verilir.
• Doğal gazı kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin, ‘Abonelik Bilgi Formu’nda belirtilen belgelerle birlikte SERHATGAZ’a ‘Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak ve ‘Güvence Bedeli’ni ödemek üzere başvurması gerekir.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.