ABONE İŞLEMLERİ

SÖZLEŞME FESHİ

Abonenin bulunduğu adresten taşınması ve sözleşme feshini talep etmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya abonenin ölümü halinde; tüketim (m3) tespitinin yapılması, sayacın mühürlenmesi ve hesabının tasfiye edilmesidir.

Güvence bedeli iadesi

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilen bedeldir.

Sözleşme Feshi İçin Gereken Evraklar?

Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması.
Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
Tesisat numarası
Ticari yerler için ise;
Yetki belgesi
İmza sirküleri
Kimlik fotokopisi
Kaşe

Sözleşme Fesihinin 3. şahıslar tarafından yapılması halinde noterden vekaletname istenir.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.